BRC Food

BRC Global Standard - For Food Safety określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów.


Podstawowe informacje o Systemie Zarządzania BRC Global Standard - Food

BRC Global Standard - For Food Safety jest międzynarodowym standardem żywności opracowanym przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium).

Forma i treść standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system zarządzania, procedury) przez audytora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury.

Standard BRC sumuje wymagania zawarte w normie ISO 9001, Codex Alimentarius, GMP i GHP oraz definiuje wymagania, które muszą zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego. Dodatkowym elementem, na który zwraca się dużą uwagę jest zgodność wyrobu z prawem żywnościowym.

Audytowanie zakładu zgodnie ze standardem BRC prowadzi się wg Checklisty (przez jednostki certyfikujące), która określa, czy i jak efektywnie producent spełnia wymagania techniczne i opracowane dokumenty BRC w następujących obszarach:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie - wdrożenie wg normy ISO 9001 (Polityka Jakości, Cele i zadania, zapewnienie zasobów, przegląd kierownictwa, analiza danych i doskonalenie systemu).
   
 • Plan Bezpieczeństwa Żywności HACCP - wdrożenie zgodnie z wymaganiami Codex Alimentarius (Analiza zagrożeń, monitorowanie CCP / CP i procesu technologicznego, specyfikacje surowców i opakowań, nadzór nad środowiskiem produkcyjnym, maszynami, transportem, wodą, szkodnikami, personelem), Programy wstępne.
   
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności - wdrożenie wg normy ISO 9001 (Księga Jakości, nadzór nad dokumentacja, zapisami, przeprowadzanie audytów, specyfikacje, prowadzenie działań korygujących, reklamacje, skargi, sposób postępowania z wyrobem niezgodnym, wycofanie wyrobu, zarządzanie incydentami).
   
 • Standardy Zakładu - wdrożenie zasad GMP i GHP (konstrukcja budynków, bezpieczeństwo zakładu, przepływ wyrobu, maszyny, urządzenia, woda, lód, powietrze, konserwacje, sprzątanie, odpady, szkodniki, magazynowanie, działania logistyczne, wykrywanie metali).
   
 • Kontrola produktu - projekt produktu oraz jego rozwój, zarządzanie alergenami, pakowanie wyrobu, plany kontroli i badań dostaw, kontrola w toku procesu produkcji oraz wyrobu gotowego przez zakładowe laboratorium, określenie kryteriów zwalniania wyrobu do obrotu handlowego, określenie trybu postępowania z wyrobem niezgodnym ze specyfikacją.
   
 • Kontrola Procesu - kontrola operacji, kontrola ilości, kalibracja i kontrola przyrządów do monitorowania i pomiarów wyposażeniem.
   
 • Kontrola Personelu - szkolenie personelu, kontrolowanie higieny personelu, badania medyczne, stosowanie odzieży ochronnej, higiena pomieszczeń socjalnych.

Więcej informacji na temat standardu BRC znajdą Państwo na oficjalnej stronie https://brc.org.uk/

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej