Certyfikacja

Certyfikacja systemu HACCP według przepisów prawnych nie jest obowiązkowa, jednakże potwierdza zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami. Audyt powinien być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Audytorzy dokonują najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji), w kolejności, weryfikują, czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony i przestrzegany). Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego audytu wydawany jest certyfikat.

QA Solutions - Aktualności

Eksport świeżych owoców i warzyw

Wyraźnie wzrasta znaczenie Certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin w sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

 

Data: 2015-03-04 Czytaj więcej

Chain of Custody wersja 5

Certyfikacja zgodnie z nowym wydaniem Standardu łańcucha dostaw produktów certyfikowanych Global.G.A.P.

Data: 2015-03-03 Czytaj więcej

BRC wersja 7

Od 1 lipca 2015 roku zacznie obowiązywać nowe, 7 wydanie Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności.

Data: 2015-03-02 Czytaj więcej