Certyfikacja

Certyfikacja systemu HACCP według przepisów prawnych nie jest obowiązkowa, jednakże potwierdza zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami. Audyt powinien być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Audytorzy dokonują najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji), w kolejności, weryfikują, czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony i przestrzegany). Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego audytu wydawany jest certyfikat.

QA Solutions - Aktualności

BRC wersja 8

 Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje nowe wydanie standardu BRC – wersja 8.

Data: 2019-02-20 Czytaj więcej

Zgłoszenia Integrowana Produkcja Roślin

Od 01.01.2019 nastąpiła zmiana terminu zgłoszenia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin.

Data: 2019-01-31 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej