Global G.A.P.

GlobalG.A.P. to system zapewniania bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej.


Podstawowe informacje o GlobalG.A.P.

GLOBALG.A.P. powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej G.A.P. (Good Agricultural Practice)
i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Certyfikat systemu GlobalG.A.P. jest międzynarodowy. Jest uznawany zarówno w Polsce, w Europie jak i na świecie. Standard GlobalG.A.P. obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego (np.: przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie).

Jednym z głównych celów standardu jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także zapewnić jak najdłuższe użytkowanie terenów rolniczych. Reguluje również obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:

 • zapewnienia bezpieczeństwa produktów (owoców i warzyw)
 • pod względem zdrowotnym,
 • ochrony środowiska i postępowania z odpadami i zanieczyszczeniami,
 • zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu,
 • środowiska naturalnego i bioróżnorodności,
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych poprzez:
  • zastosowanie dobrych praktyk rolniczych (GAP),
  • wdrożenie tych praktyk.

Wraz z wejściem GLOBALG.A.P. zmieniła się struktura wymagań w stosunku do gospodarstw. Obowiązująca do tej pory jedna lista kontrolna została zastąpiona przez 3 moduły, np. w sektorze FV:

 • Pierwszy moduł - to wymagania dla wszystkich gospodarstw;
 • Drugi moduł - to wymagania dla produkcji roślinnej;
 • Trzeci moduł - to szczegółowe wymagania dla produkcji owoców i warzyw.

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej