HACCP

HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie gwarantujące, że żywność nie ulegnie zanieczyszczeniu i skarzeniu, i  że będzie bezpieczna dla konsumentów. Polega na identyfikacji istniejących zagrożeń żywności oraz określenia metod ich wyeliminowania. Ma on charakter prewencyjny. W Polsce wdrożenie systemu HACCP jest obowiązkowe.


Podstawowe informacje o HACCP

System HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) wraz z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) i Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP) należą do wytycznych o ogólnoświatowym zasięgu, opracowanych przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w ramach Kodeksu Żywienia (z łacińskiego Codex Alimentarius). System HACCP jest z jednej strony rozwinięciem GMP, GHP,  z drugiej - jest kompatybilny z systemami zarządzania jakością wg ISO 9001. To system opierający się na prewencji, a nie na kontroli po fakcie. Zakłada, że potencjalne zagrożenia i nieprawidłowości, zostaną zidentyfikowane przed lub podczas procesu przetwórczego, zawsze na czas, tak aby zminimalizować ryzyko zagrożenia.

Na świecie wytyczne te mają charakter dobrowolny i adresowane są zarówno bezpośrednio do producentów żywności, jak i do krajowych służb nadzoru lub władz, jako wzorzec stawianych wymagań. W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 od 1 stycznia 2006r. wdrożenie systemu HACCP jest obowiązkowe we wszystkich przedsiębiorstwach sektora spożywczego uczestniczących w jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, tj. produkcji, dystrybucji, magazynowania, handlu, transportu oraz gastronomi, z wyłączeniem jedynie podstawowej produkcji rolnej.

Podstawę systemu HACCP stanowi siedem zasad, które definiują wymagania jakie należy spełnić, aby zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne produktów spożywczych. Zasady te są przygotowane w sposób, aby mogłyby być zastosowane we wszystkich sektorach przemysłu spożywczego.

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej