IFS Food

IFS Food (International Featured Standards Food) to międzynarodowy standard żywności dla oceny dostawców marek własnych handlu detalicznego.


Podstawowe informacje o IFS Food

IFS Food (International Featured Standards Food) jest międzynarodowym standardem żywności opracowanym przez przedstawicieli niemieckich i francuskich detalistów przy współpracy z detalistami z innych krajów. IFS został opracowany na potrzeby audytowania dostawców sieci handlowych tzw. producentów marki własnej, od których sieci handlowe wymagają spełnienia wymagań wg standardu IFS. Dotyczy wyłącznie obszarów działalności, w których istnieje zagrożenie zanieczyszczenia produktów, a więc producentów żywności i firm przetwarzających i/lub pakujących produkty spożywcze. IFS Food nie stosuje się do:

  • importerów i eksporterów,
  • transportu żywności,
  • magazynowania i dystrybucji.

Standard IFS stawia wymogi w zakresie GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania oraz określa zasady audytowania. W celu uzyskaniu certyfikatu IFS, należy wykazać się wdrożonym systemem HACCP, udokumentowaniem pochodzenia wszystkich surowców, zdefiniowanymi procesami zachodzącymi w organizacji oraz zgodnością działań ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i klienta.

Standard IFS składa się z 4 części:

- Protokół z audytu – ocena audytu, przeprowadzenie audytu, poszczególne kroki zmierzające do wystawienia certyfikatu itp.

- Wymagania techniczne – lista wymagań ujęta w 6 rozdziałach:

  • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa;
  • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności;
  • Zarządzanie zasobami;
  • Proces planowania i produkcji;
  • Pomiary, Analizy, Doskonalenie;
  • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne. 

- Wymagania dotyczące Jednostek Akredytujących, Jednostek Certyfikujących i Audytorów

- Istota relacjonowania – sprawozdanie, plan działań, certyfikat itp.

Więcej informacji na temat standardu IFS Food znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej

QA Solutions - Aktualności

BRC wersja 8

 Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje nowe wydanie standardu BRC – wersja 8.

Data: 2019-02-20 Czytaj więcej

Zgłoszenia Integrowana Produkcja Roślin

Od 01.01.2019 nastąpiła zmiana terminu zgłoszenia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin.

Data: 2019-01-31 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej