ISO 9001:2008

Jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Nie ma aktualnie bardziej uniwersalnego, standaryzowanego systemu zarządzania niż prezentowany w międzynarodowej normie ISO 9001:2008.


Podstawowe informacje o normie ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 należy do norm serii ISO 9000. W Polsce została ona wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 9001:2009. ISO 9001:2008 jest normą dla certyfikacji wymagań jakościowych rozpoznawaną i akceptowaną na całym świecie.

Zdobyciem certyfikatu ISO 9001 organizacja potwierdza, że wszystkie prowadzone działania są zgodne z wymaganiami normy oraz z wymaganiami klientów. Norma ISO 9001:2008 nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu (nie jest normą techniczną), tylko wymagania dotyczące systemu zarządzania. Wymagania te pozwalają na wdrożenie SZJ zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, ale również w sektorze samorządowym, oświatowym czy też medycznym. Koncepcja systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008 oparta jest na cyklu Deminga (PDC-A).

Norma ISO 9001 kładzie szczególny nacisk na ograniczenie błędów, zarówno poprzez zapobieganie ponownemu wystąpieniu błędów, jak i identyfikowanie potencjalnych błędów, zanim one wystąpią. Redukcja błędów przekłada się na znaczne korzyści ekonomiczne poprzez redukcję kosztów. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

 • Zorientowanie na klienta - pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów. Należy rozumieć obecne i przyszłe potrzeby klientów, spełniać ich życzenia oraz starać się sprostać ich oczekiwaniom;
   
 • Przywództwo - kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju i tworzy zgodność pomiędzy strategią i jej realizacją w organizacji;
   
 • Zaangażowanie personelu - najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie. Poprzez zaangażowanie całego personelu i umiejętne wykorzystanie jego indywidualnych zdolności, można osiągnąć sukces całej organizacji;
   
 • Podejście procesowe - skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów;
   
 • Systemowa koncepcja zarządzania - zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;
   
 • Ciągłe doskonalenie - stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów;
   
 • Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji - skuteczne podejmowanie decyzji opiera się na analizie wszelkich dostępnych danych i informacji;
   
 • Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami - tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków
  z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości.

QA Solutions - Aktualności

Chain of Custody V. 2.0-4 Jan10

Kontrola Pochodzenia Produktu - Global G.A.P. dla przemysłu przetwórczego.

Data: 2014-04-03 Czytaj więcej

Analiza sensoryczna weryfikacją jakości produktu

Analiza sensoryczna żywności ma coraz większe znaczenie jako dyscyplina naukowa, zajmująca się oceną jakości produktów spożywczych.

Data: 2012-05-30 Czytaj więcej

Nowe wydanie standardu IFS

W 2011 r. IFS dokonał przeglądu standardu IFS Food 5 i wprowadził wiele znaczących zmian.

Data: 2012-05-28 Czytaj więcej