Korzyści z wdrożenia

Poprzez wprowadzenie systemu Zarządzania Jakością przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia najwyższej jakości produkowanych dóbr i usług i tym samym wychodzi naprzeciw wymaganiom konsumentów. Wdrożenie Systemów Jakości nie tylko polepsza ogólną efektywność ekonomiczną, ale znacznie umacnia pozycję na rynku i zwiększa zaufanie Klientów.

Korzyści z wdrożenia ISO 9001:2015:

 • Poprawa jakości produktów oraz usług;
 • Identyfikacja i optymalizacja procesów w organizacji;
 • Podniesienie poziomu zadowolenia klienta;
 • Podniesienie poziomu zadowolenia pracowników;
 • Zwiększenie zaufania aktualnych i przyszłych klientów organizacji oraz partnerów biznesowych;
 • Poprawa wydajności i zmniejszenie strat;
 • Znaczne zmniejszenie kosztów niezgodności wewnętrznych i reklamacji;
 • Usprawnienie obiegu informacji oraz dokumentów wewnątrz organizacji;
 • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju organizacji;
 • Ułatwienie pozyskania środków z funduszy UE;
 • Usprawnianie działania i ciągłe doskonalenie organizacji oraz adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych;
 • Poprawa wizerunku i prestiżu firmy na rynku krajowym i międzynarodowym;
 • Podniesienie konkurencyjności.

Ponadto certyfikacja systemu ISO 9001 jest obligatoryjnym wymogiem lub oczekiwaniem w niektórych sektorach przemysłu.

QA Solutions - Aktualności

BRC wersja 8

 Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje nowe wydanie standardu BRC – wersja 8.

Data: 2019-02-20 Czytaj więcej

Zgłoszenia Integrowana Produkcja Roślin

Od 01.01.2019 nastąpiła zmiana terminu zgłoszenia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin.

Data: 2019-01-31 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej