Nowe wydanie standardu IFS

W 2011 r. IFS dokonał przeglądu standardu IFS Food 5 i wprowadził wiele znaczących zmian.

Na początku 2012 r. ukazało się nowe wydanie standardu IFS Food version 6, która zacznie obowiązywać od 01 lipca 2012. Tym samym re-certyfikacje prowadzone po tej dacie będą opierać się o wymagania nowej wersji 6 standardu.

Różnice pomiędzy wersją IFS Food 5 a 6:

 • Więcej wymagań jakościowych dla produktów
 • Rozszerzone wymogi w zakresie pakowania
 • Nowe kryteria dla produktów handlowych
 • Obrona Żywność: lista kontrolna i wytyczne
 • Bezpłatne pobieranie standardów IFS

Główne zmiany w wersji 6 IFS to:

 • Zmieniony system punktacji w celu lepszej identyfikacji poziomu przedsiębiorstw
 • Jasno określony czas trwania audytu dla wszystkich jednostek certyfikujących
 • Program oceniający pracę jednostek certyfikujących
 • Nowe i udoskonalone wymagania jakości (kontrola masy, etykietowanie, itp.)
 • Wprowadzenie zapisów w listach kontrolnych na zgodność z GFSI Recognised Schemes v 6.1
 • Audytorzy IFS będą zatwierdzani na poszczególne branże przemysłu

Wycenę kosztów certyfikacji IFS food oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. – ikony do pobrania
 

QA Solutions - Aktualności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Data: 2018-05-25 Czytaj więcej

Eksport świeżych owoców i warzyw

Wyraźnie wzrasta znaczenie Certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin w sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

 

Data: 2015-03-04 Czytaj więcej

Chain of Custody wersja 5

Certyfikacja zgodnie z nowym wydaniem Standardu łańcucha dostaw produktów certyfikowanych Global.G.A.P.

Data: 2015-03-03 Czytaj więcej