BRC wersja 7

Od 1 lipca 2015 roku zacznie obowiązywać nowe, 7 wydanie Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności.

Dnia 7 stycznia 2015 roku BRC opublikowało nowe, 7 wydanie Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności. Przedsiębiorstwa podlegające aktualnej certyfikacji mają możliwość pobrania nowej wersji standardu po zalogowaniu na portalu BRC bez ponoszenia dodatkowych opłat.  Niniejsza wersja będzie obowiązująca dla wszystkich certyfikowanych podmiotów począwszy od 1 lipca 2015. 

Główne zmiany w 7 wydaniu obejmują następujące aspekty:  

  • Identyfikowalność - bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące identyfikowalności mają zastosowanie szczególnie do zarządzania dostawcami. Certyfikowane przedsiębiorstwa mają obowiązek nie tylko utrzymać własny system identyfikowalności, ale także zapewnić, że ich dostawcy stosują skuteczny system identyfikowalności.
  • Autentyczność produktu – wprowadza obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożeń dla wszystkich surowców pod kątem możliwości potencjalnego zafałszowania w celu zapewnienia, że wytwarzane produkty są zgodne z wymaganiami prawnymi oraz stosownymi specyfikacjami.
  • Rozszerzenie koncepcji stref ryzyka – oprócz obszarów wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności dla produktów mrożonych i chłodzonych, została ustanowiona nowa kategoria ryzyka tj. strefa wysokiej ostrożności dla produktów niechłodzonych (ambient high-care area). Nowością jest również fakt, że podział na strefy ryzyka musi dotyczyć całego przedsiębiorstwa, w tym obszarów, które nie posiadają bezpośredniego kontaktu z wytwarzaną żywnością (np. pomieszczenia administracyjne).
  • Koncentracja na Kliencie i informowanie – nowy punkt wymagań dotyczący przestrzegania wymagań Klienta, metod pracy, kodeksów postępowania.  Wymagania te powinny być znane i stosowane przez odpowiedni personel, dostawców surowców i usługodawców.
  • Zarządzanie nadwyżkami żywności – obszar oceny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami prawnymi nadwyżek produktów przekazywanych np. na cele charytatywne lub jako składnik do produkcji paszy dla zwierząt.
  • Dodatkowe moduły dobrowolne – wprowadzenie możliwości audytu dodatkowych aktywności firmy (np. dystrybucja produktów) w ramach audytu standardu BRC.
  • System oceny – w celu wspierania ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw została wprowadzona nowa ocena „AA”. Ocena ta została wprowadzona z myślą o firmach, które w ramach poprzednich audytów uzyskały ocenę na poziomie „A”. Ocena „AA” będzie przyznawana, gdy podczas audytu zostanie stwierdzone 5 lub mniej tzw. niezgodności drugorzędowych.  Maksymalna możliwa liczba niezgodności w odniesieniu do oceny „A” pozostaje bez zmian.

 

Ponadto w ramach 7 wydania standardu zostały ustanowione 2 nowe wymagania fundamentalne:

  • Etykietowanie i kontrola opakowań - nieprawidłowe lub niewystarczające oznakowanie jest częstym powodem wycofania produktu. Aby podkreślić wagę tego aspektu, wszystkie wymagania dotyczące etykietowania zostały zebrane w jednym rozdziale i określone jako wymagania fundamentalne.
  • Zarządzanie dostawcami surowców i opakowań – Przedsiębiorstwo musi posiadać efektywny system zatwierdzania i monitorowania dostawców w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń pochodzących od surowców (z uwzględnieniem opakowań). 

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej