BRC wersja 8

 Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje nowe wydanie standardu BRC – wersja 8.

Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności BRC jest obecnie jednym z wiodących standardów dla zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności o powtarzalnej jakości. Rocznie na świecie certyfikowanych jest ponad 19 000 organizacji przez 1500 audytorów pracujących dla 64 jednostek certyfikujących. Nowe wydanie standardu wprowadza sporo znaczących różnic w porównaniu do poprzedniej wersji 7. Do głównych zmian należy zaliczyć:

  • nacisk na poprawę kultury bezpieczeństwa żywności - obliguje najwyższe kierownictwo do opracowania planu rozwoju oraz ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności;
  • wprowadzenie obowiązku określenia systemu zgłaszania przez pracowników sytuacji zagrażających bezpieczeństwu żywności;
  • organizacja audytów wewnętrznych – doprecyzowanie wymagań w obrębie planowania, częstotliwości, zakresu i oceny wyników przeprowadzonych audytów; 
  • zarządzanie dostawcami – zmiany obejmują zasady kwalifikacji i bieżącą ocenę dostawców surowców, opakowań i usług;
  • nowe wymagania dotyczące monitoringu środowiska - uwzględniające ryzyko obecności patogenów i innych mikroorganizmów powodujących psucie się żywności; 
  • poprawa klarowności wymagań dotyczących stref wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności – wymagania te zostały zebrane w osobnym rozdziale standardu;
  • rozdział 9 - wymagania dotyczące towarów handlowych. Moduł ten został włączony jako oddzielna sekcja standardu i wymaga od organizacji stosowania procedur ich zatwierdzania w celu zapewnienia, że produkty spożywcze są bezpieczne, zgodne z wymogami prawnymi i są wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami. Wymagania tego rozdziału są dobrowolne i jeżeli organizacja chce zostać oceniona w tym zakresie, powinna z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie jednostkę certyfikującą.
  • zapewnienie większej przejrzystości wymagań dotyczących zakładów produkujących karmę dla zwierząt domowych;
  • zmiany w protokole audytu – ograniczenie możliwości wyboru formy audytu niezapowiedzianego do jednej opcji jako pełny audyt niezapowiedziany, obejmujący zakresem zarówno audyt dobrych praktyk produkcyjnych jak i przegląd dokumentacji.
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zmian wprowadzonych w najnowszym wydaniu standardu BRC Food, zapraszamy do kontaktu.
 

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej