Eksport świeżych owoców i warzyw

Wyraźnie wzrasta znaczenie Certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin w sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

 

W obecnej sytuacji poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskich owoców i warzyw (szczególnie jabłek) istotne są wymagania stawiane przez odbiorców. Konieczne staje się wdrożenie systemu, który umożliwia zapewnienie kontroli produktów na każdym etapie od producenta do eksportera. Warunki w tym zakresie spełnia Integrowana Produkcja Roślin. System IPR zapewnia nie tylko uzyskanie żywności o wysokiej jakości, ale przede wszystkim bezpiecznej dla konsumenta. Spełnia zasady identyfikowalności produkcji, zapewnia możliwość pełnej identyfikacji miejsca pochodzenia produktu.

W związku z otwarciem rynku kanadyjskiego dla eksportu jabłek pochodzących z Polski Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z warunków postawionych przez Kanadę jest wymóg, aby owoce eksportowane do tego kraju pochodziły z plantacji prowadzonych w systemie Integrowanej Produkcji Roślin.

W najbliższym czasie potwierdzi się, że posiadanie certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin będzie wymagane również przy eksporcie do Chin oraz Indii. Kraje te to przyszłościowo duży rynek zbytu dla polskich jabłek.

Posiadanie certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin ma już duże znaczenie w sprzedaży świeżych owoców i warzyw i w najbliższym czasie może być decydującym warunkiem dla zbycia tych produktów na nowych rynkach.

QA Solutions - Aktualności

BRC wersja 8

 Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje nowe wydanie standardu BRC – wersja 8.

Data: 2019-02-20 Czytaj więcej

Zgłoszenia Integrowana Produkcja Roślin

Od 01.01.2019 nastąpiła zmiana terminu zgłoszenia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin.

Data: 2019-01-31 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej